பைப் கிளாம்ப் (பெல்ஜியத்தில் தயாரிக்கப்பட்டது)

890 எஃப் 4 பைப் கிளாம்ப் ஒரு புதிய நிலை பாதுகாப்பு, துல்லியம் மற்றும் வேலைக்கு எளிதில் பயன்படுத்துகிறது. இந்த கிளம்பிற்கு சங்கிலியைப் பார்த்தால், பவர் கட்டரைக் கையாளும் முயற்சியை வியத்தகு முறையில் குறைக்கவும், அதே நேரத்தில் ஒரு திடமான, நிலையான வெட்டு தளத்தை வழங்கும், இது ஆபரேட்டர் பாதுகாப்பையும் வெட்டு துல்லியத்தையும் மேம்படுத்துகிறது.

 

தொழில்நுட்ப குறிப்புகள்

செயின் சா-ஐசிஎஸ்ஸிற்கான பைப் கிளாம்ப்

In God We Trust.
In Lord's Grace, We Rest.